Гранти на підтримку розробки онлайн тренінгів в межах Програма USAID «Конкурентоспроможна економіка України»

Про що?

Програма USAID «Конкурентоспроможна економіка України» (КЕУ) сприяє розвитку сильної, диверсифікованої та відкритої економіки, покращуючи ділове середовище для малих та середніх підприємств (МСП), підвищуючи конкурентоспроможність у ключових галузях та даючи можливість Україні скористатися угодами про вільну торгівлю. Проект буде спрямований на збільшення ринкових можливостей та конкуренції, тим самим стимулюючи широке економічне зростання.

Виробництво меблів перебуває у фокусі діяльності КЕУ. Проект надає підтримку українській меблевій галузі за допомогою поєднання експертної допомоги та цільової грантової підтримки, що в кінцевому рахунку призведе до досягнення цілей КЕУ, а саме зростання продажів на внутрішньому та експортному ринках, збільшення інвестицій та покращення використання робочої сили України. Підтримка КЕУ надається цільовим галузевим ланцюжкам створення доданої вартості та передбачає роботу з МСП та галузевими партнерами, зокрема з асоціаціями, кластерами та іншими допоміжними установами.

Щоб сприяти підвищенню ефективності сектору, КЕУ має намір підтримати проведення тренінгів з ощадливого виробництва, управління продажами, ефективного використання каналів продажів та фінансового менеджменту для персоналу МСП, що працюють у виробництві меблів, та оцінити вплив проведених тренінгів на ці меблеві компанії.

Для кого?

  • тренінгових і консалтингових компаній,
  • представників меблевого сектору України (бізнес-асоціацій, громадських організацій, галузевих навчальних закладів, тощо),

зацікавлених у розробці онлайн тренінгових курсів з ощадливого виробництва, ефективного використання каналів продажів та фінансового менеджменту для подальшого розміщення їх на одній з навчальних онлайн платформ і проведення відповідних онлайн тренінгів для персоналу МСП, що працюють у виробництві меблів.

Програма КЕУ запрошує до подання заявок на розробку та проведення одного або декількох із запропонованих тренінгів і зможе призначати гранти одному чи декільком грантоотримувачам для підтримки розвитку та проведення всіх трьох тренінгів.

Для чого?

Для покращення операційного та фінансового стану відповідних МСП, що буде відображено зростанням обсягів продажів, інвестицій, рівня продуктивності праці та/або зайнятості в секторі.

Що потрібно?

Заявники повинні надати наступні документи:

  • Грантову заявку (Додаток А);
  • Проект змісту навчання та попередню навчальну програму для кожної теми тренінгу;
  • детальний бюджет гранту (Додаток B);
  • план реалізації гранту в табличній формі (Додаток C);
  • свідоцтво про державну реєстрацію або витяг/виписку з Єдиного державного реєстру (ЄДР) юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;
  • необхідні засвідчення:
  • заява юридичної особи про відсутність заборгованості з податків або відсутність кримінальних проваджень проти неї (AAPD 14-03);
  • заява щодо заборони надання федеральної допомоги суб’єктам, які потребують укладення певних внутрішніх договорів про конфіденційність (травень 2017 р.)

Цей запит на подання грантових заявок разом з формою грантового проекту у форматі Word, можна знайти за наступним посиланням.

До коли?

Кінцевий термін подання: 08 березня 2021

Де знайти детальну інформацію?

Громадський простір

Всі запитання щодо цього запиту, будь ласка, надсилайте на електронну адресу: Grants@CEPUkraine.org з зазначенням «ЗПЗ-2021-022» у темі електронного листа. Програма КЕУ допомагатиме заявникам зрозуміти процедуру подання заявок в режимі електронного листування.

Крім цього..

Процес подання заявок складатиметься з одного етапу. Матеріали заявок будуть розглянуті комітетом з грантового відбору.