Про затвердження Положення про конкурсний відбір підприємницьких бізнес ініціатив (ідей), стартапів для реалізації у Хмельницькій міській територіальній громаді

Про що?

Про проведення міського конкурсу з відбору та реалізації підприємницьких бізнес ініціатив (ідей), стартапів (далі – Конкурс).

Для кого?

Учасниками Конкурсу є фізичні особи, фізичні особи-підприємці та юридичні особи, зареєстровані в місті Хмельницькому, які у відповідності до цього Положення подали проект стартапу, бізнес ініціатив (ідей).

Для чого?

Метою Конкурсу є відбір стартапів, інноваційних підприємницьких ідей для реалізації у м. Хмельницькому, які фінансуватимуться за рахунок коштів міського бюджету і спрямовані на розв’язання актуальних проблем розвитку місцевого самоврядування,  розвитку суб’єктів малого і середнього підприємництва, їх інвестиційної та інноваційної активності, просування вироблених ними товарів (робіт, послуг), результатів інтелектуальної діяльності на внутрішні і зовнішні ринки.

Фінансування стартапів здійснюється в рамках Програми розвитку підприємництва міста Хмельницького  на 2019-2021 роки.

Що потрібно?

Необхідні документи подаються протягом 30-ти днів з початку оголошення конкурсу. Документи, подані пізніше 30-ти днів з початку оголошення конкурсу, не приймаються.

Для участі у Конкурсі фізичні особи подають наступні документи:

 1. заява учасника на участь у Конкурсі (додаток 1);
 2. копія паспорта та ідентифікаційного коду, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від отримання реєстраційного номера облікової картки платника податків;
 3. згода на обробку персональних даних;
 4. опис проекту;
 5. кошторис (бюджет) проекту.

Для участі у Конкурсі фізичні особи - підприємці та юридичні особи подають наступні документи:

 1. заява на участь у Конкурсі ;
 2. відомості про суб’єкта підприємницької діяльності: чисельність працівників, виробничі потужності, площі та спеціалізації;
 3. довідку з податкового органу щодо відсутності заборгованості зі сплати податків і зборів перед бюджетом;
 4. завірену суб’єктом господарювання копію статуту (для юридичних осіб);
 5. опис проекту;
 6. кошторис (бюджет) проекту;
 7. відомості про всю незначну державну допомогу, отриману протягом останніх трьох років, її форму та мету.
 8. Учасники мають право подати додаткові документи, які можуть вплинути на визначення його переможцем. Конкурсна Комісія має право звернутися до заявника для надання додаткових відомостей та документів.

Управління економіки приймає документи на участь у Конкурсі та подає Конкурсній Комісії для визначення його переможців.Документи подані на конкурс, учасникам не повертаються.

Що ти можеш отримати?

 1. Підставою для оголошення Конкурсу є рішення Конкурсної комісії.
 2. Інформація про проведення конкурсу не пізніше ніж за 30 календарних днів до останнього дня прийняття конкурсної документації розміщується управлінням економіки на офіційному веб-сайті Хмельницької міської ради.
 3. Розроблення проектів, що подаються на Конкурс, здійснюється учасниками конкурсу.
 4. У процесі підготовки проектів їх розробники мають право звертатися у разі потреби до Управління економіки та членів Комісії для одержання додаткової інформації.
 5. Управління економіки розпочинає приймання документів на участь у Конкурсі з дня опублікування повідомлення на офіційному сайті. Необхідні документи подаються протягом 30-ти днів з початку оголошення конкурсу. Документи, подані пізніше 30-ти днів з початку оголошення конкурсу, не приймаються.
 6. Для участі у Конкурсі фізичні особи,фізичні особи - підприємці та юридичні особи подають документи.
 7. Учасники мають право подати додаткові документи, які можуть вплинути на визначення його переможцем. Конкурсна Комісія має право звернутися до заявника для надання додаткових відомостей та документів.
 8. Управління економіки приймає документи на участь у Конкурсі та подає Конкурсній Комісії для визначення його переможців.
 9. Документи подані на конкурс, учасникам не повертаються.
 10. Конкурсна комісія приймає остаточне рішення про результати Конкурсу. Рішення приймається Конкурсною комісією за результатами проведення публічної демонстрації проектів учасниками конкурсу у вигляді презентацій шляхом виставлення балів для кожного проекту відповідно до критеріїв, затверджених протоколом комісії.
 11. Рішення комісії про обрання переможця приймається шляхом визначення учасника, пропозиція якого набрала найбільшу кількість балів. Відповідно до кожного з критеріїв конкурсною комісією виставляються бали у кількості від 1 до 10 щодо кожного поданого проекту (де 1 – найнижчий бал, 10 – найвищий бал).
 12. Конкурсна комісія може прийняти рішення про визначення переможців (одного або декілька, але не більше трьох) або про те, що переможців (чи переможця) не може бути визначено.
 13. Рішення Конкурсної комісії є підставою для оголошення результатів Конкурсу. Результати конкурсу оформляються протоколом. Протокол підписують голова комісії, секретар та усі присутні на засіданні члени комісії.
 14. Головним розпорядником коштів міського бюджету на фінансову підтримку бізнес ініціатив (ідей), стартапів  в рамках Положення про конкурсний відбір підприємницьких бізнес ініціатив (ідей), стартапів для реалізації у місті Хмельницькому (далі Положення) є управління економіки Хмельницької міської ради (далі управління економіки).

Де знайти детальну інформацію?

https://khm.gov.ua/uk/content/pro-zatverdzhennya-polozhennya-pro-konkursniy-vidbir-pidpriiemnickih-biznes-iniciativ-idey-0