Урядова програма підтримки розвитку фермерських господарств 2021

Напрями підтримки:

  • бюджетна дотація за утримання корів;
  • доплата на користь застрахованих осіб - членів/голови СФГ без набуття статусу юридичної особи ЄСВ;
  • часткова компенсація витрат, пов’язаних з наданими сільськогосподарськими дорадчими послугами;
  • бюджетна субсидія на одиницю оброблюваних угідь (1 гектар) – новоствореним фермерським господарствам;
  • фінансова підтримка на поворотній основі

Інформація буде оновлена найближчим часом у зв’язку із внесенням змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання фінансової підтримки розвитку фермерських господарств, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 07.02.2018 № 106.

 

Урядова програма підтримки розвитку фермерських господарств 2020

Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 24 липня 2020 № 1391 "Про затвердження форм для надання фінансової підтримки розвитку фермерських господарств"

Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 07 вересня 2020 № 1721 "Про внесення змін до наказу Мінекономіки від 24 липня 2020 року №1391"

Напрями підтримки:

- бюджетна дотація за утримання корів;

- доплата на користь застрахованих осіб - членів/голови СФГ без набуття статусу юридичної особи ЄСВ;

- часткова компенсація витрат, пов’язаних з наданими сільськогосподарськими дорадчими послугами;

- бюджетна субсидія на одиницю оброблюваних угідь (1 гектар) – новоствореним фермерським господарствам;

- фінансова підтримка сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів;

- фінансова підтримка на поворотній основі

Напрям підтримки

Розмір підтримки

Хто може отримати

Необхідні документи

Гранична дата подачі документів

Куди подавати документи?

Бюджетна дотація за утримання корів

( контакт для консультацій:

Михайленко В. М. v.mykhailenko@
me.gov.ua, тел. 200-23-79)

5000 гривень але не більше ніж 250 000 гривень

фермерське господарство у власності якого перебуває від п’яти корів, ідентифікованих та зареєстрованих відповідно до законодавства, за кожну наявну, станом на 01 серпня поточного року корову

заявка та документи у паперовій формі, а саме:

- копія статуту фермерського господарства чи договору (декларації) про створення сімейного фермерського господарства;

- відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що підтверджують право власності та/або користування земельною ділянкою;

- копію фінансового документа, що підтверджує наявність чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік (для фермерського господарства), а фермерські господарства, які зареєстровані в поточному році, – копію фінансового звіту або податкову декларацію платника податку за останній звітний період;

- довідку, видану Укрдержфондом в довільній формі та чинну на дату подання заявки, про відсутність простроченої заборгованості;

- довідка про відкриття поточного рахунка, видану банком;

- витяг з Єдиного державного реєстру тварин, виданий в установленому порядку.

до 01 жовтня

Мінекономіки

Доплата на користь застрахованих осіб - членів/голови СФГ без набуття статусу юридичної особи ЄСВ 

(контакт для консультацій:

Сосновська Ю.В.

y.sosnovska@me.gov.ua, тел. 200-23-79)

Доплата здійснюватиметься протягом 10 років у розмірі від 0,9 до 0,1 мінімального страхового внеску виключно за умови сплати решти внеску головою/членами СФГ.

члени/голова сімейного фермерського господарства без статусу юридичної особи, яке утворене відповідно до статті 8-1 Закону України “Про фермерське господарство” та зареєстроване платником єдиного податку четвертої групи

заяви від себе та усіх членів сімейного фермерського господарства (за формою згідно з додатками 1 і 2 Порядку затвердженого постановою КМУ від 22.05.2019 №565)

До заяв голова фермерського господарства додає копію договору (декларації) про утворення сімейного фермерського господарства.

не пізніше ніж за п’ять робочих днів до початку місяця

Територіальний орган ДПС за місцем свого обліку як платника внеску

Часткова компенсація витрат, пов’язаних з наданими сільськогосподарськими дорадчими послугами

(контакт для консультацій:

Вітвіцька О. І.

o.vitvitska@me.gov.ua, тел. 200-23-79)

 

90% вартості, але не більше ніж 10 000 гривень

сільськогосподарська дорадча служба

Заяву та копії:

- сертифіката на право надання дорадчих послуг;

- договору про надання дорадчих послуг (для індивідуальної дорадчої послуги);

- акта про надання індивідуальної дорадчої послуги або акта про надання групової дорадчої послуги;

- документа, що підтверджує отримання сплати замовником різниці між вартістю наданої дорадчої послуги і компенсацією (для індивідуальної дорадчої послуги).

до 1 листопада

уповноваженому банку, що підписав з Мінекономіки Меморандум

Фінансова підтримка на поворотній основі

(Контакти для консультацій:

Поплавська А. М.

apoplavska@me.gov.ua, тел. 200-23-79)

Маркова І. П.

ukrdergfond@ukr.net, )

на конкурсних засадах у розмірі, що не перевищує 500 тис. гривень

усі фермерські господарства окрім фермерських господарств, які мають заборгованість перед Фондом та його регіональними відділеннями, яких визнано банкрутами, щодо яких порушено справу про банкрутство та які перебувають у стадії ліквідації, а також у яких виявлено факти незаконного одержання та/або нецільового використання бюджетних коштів.

Фермерські господарства подають до регіональної комісії заявку у двох примірниках за формою, визначеною Мінекономіки, і такі документи:

- копію статуту фермерського господарства із статусом юридичної особи або копію договору про створення сімейного фермерського господарства - для фермерських господарств, що створені без набуття статусу юридичної особи відповідно до статті 8-1 Закону України “Про фермерське господарство”;

- копію статуту сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу, членом якого є фермерське господарство, або протокол рішення установчих зборів про створення такого кооперативу (в разі наявності);

- копії документів, що підтверджують право власності або користування земельною ділянкою;

- довідку про реквізити банківського рахунку фермерського господарства;

- довідку, видану виконавчим комітетом сільської, селищної чи міської ради, районної, Севастопольської міської держадміністрацій, про те, що фермерське господарство має відокремлену фермерську садибу (для надання фінансової підтримки на безповоротній основі);

- баланс та звіт про фінансові результати фермерського господарства за останній звітний період за встановленою формою.

- довідку про відсутність (наявність) заборгованості з податків і зборів, видану органами доходів і зборів;

- копію заяви про перехід на виробництво органічної продукції (сировини), поданої до органу з оцінки відповідності (у разі наявності);

- копію титульної сторінки проектно-кошторисної документації на створення та зрошення багаторічних насаджень (у разі наявності);

- бізнес-план з техніко-економічним обґрунтуванням доцільності надання фінансової підтримки фермерському господарству із зазначенням графіка повернення коштів;

- пропозиція фермерського господарства щодо способу забезпечення виконання зобов'язання.

протягом 30 календарних днів з моменту публікації в друкованих засобах інформації оголошення про проведення конкурсу

фермерським господарствам слід особисто подати до регіональних відділень Укрдержфонду

Фінансова підтримка сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів 

(Контакт для консультацій:

Присяжнюк Н.А.

n.prysiazhniuk@me.gov.ua, 200-23-81)

до 3 млн грн

Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив до складу якого входять одне і більше фермерських господарств, які мають чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік до 20 млн грн

Кооперативи подають заявку та такі документи

- копію статуту кооперативу та список його членів дійсний на дату подання заявки ;

- інформацію з Єдиного державного реєстру тварин про наявну кількість поголів’я корів (кіз, овець) станом на 1 січня поточного року (щодо членів кооперативів, які провадять діяльність у галузі тваринництва);

- інформацію з Державного реєстру потужностей операторів ринку про наявність відповідних потужностей (щодо членів кооперативів із заготівлі та переробки продукції бджільництва);

- відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що підтверджують право власності та/або користування земельною ділянкою (щодо членів кооперативів, які провадять діяльність у галузі рослинництва);

- баланс і звіт про фінансові результати за останній звітний період або копія фінансового звіту за останній звітний період, що передує поданню заявки ( для кооператив зареєстрованих у поточному році);

- підтвердні документи про часткову оплату або придбання кооперативом техніки та обладнання;

- документи, що підтверджують реєстрацію техніки, якщо техніка підлягає реєстрації.

до 01 жовтня

Уповноваженим банкам, що підписали з Мінекономіки Меморандум про загальні засади співробітництва.

(Перелік уповноважених банків має бути розміщений на сайті Мінекономік

Бюджетна субсидія на одиницю оброблюваних угідь (1 гектар) – новоствореним фермерським господарствам;

(контакт для консультацій:

Поплавська А.М. apoplavska@me.gov.ua

тел. 200-23-79)

3000 гривень на 1 гектар

але не більше 60 000 гривень на одне фермерське господарство.

новостворені фермерські господарства

заявку й такі підтверджені документи:

- копію  статуту фермерського господарства (для юридичної особи) чи копію договору (декларації) про створення сімейного фермерського господарства (для фермерських господарств, що створені без набуття статусу юридичної особи відповідно до статті 8-1 Закону України “Про фермерське господарство”);

- одну із таких форм відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що підтверджують право власності та/або користування земельною ділянкою:

а) стосовно земель фермерського господарства як юридичної особи – для земельних ділянок, що перебувають у власності та/або користуванні фермерського господарства або земельних ділянок, які перебувають у користуванні голови фермерського господарства, наданих йому із земель державної або комунальної власності для ведення фермерського господарства;

б) стосовно земель фермерського господарства, створеного без набуття статусу юридичної особи відповідно до статті 8-1 Закону України “Про фермерське господарство”, – для земельних ділянок, які перебувають у власності та/або користуванні членів фермерського господарства;

-копію фінансового документа, що підтверджує наявність чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік (для фермерського господарства), а фермерські господарства, які зареєстровані в поточному році, -копію фінансового звіту за останній квартал;

- довідку, видану Укрдержфондом в довільній формі та чинну на дату подання за явки, про відсутність простроченої заборгованості.

Подаються оригінали та належним чином засвідчені копії документів.

 Форми заявок
для отримання фінансової підтримки визначаються Мінекономіки.

 новоствореним фермерським господарствам слід особисто подати до регіональних відділень Укрдержфонду