Відшкодування з міського бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами підприємництва для реалізації інвестиційних проектів

 

Про що?

Про Порядок часткового відшкодування з міського бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами підприємництва для реалізації інвестиційних проектів .

Для кого?

Для суб’єктів підприємництва, які залучили кредити для реалізації інвестиційних проектів (придбання основних засобів, створення додаткових робочих місць, поповнення обігових коштів тощо).

Для чого?

Для часткового відшкодування з міського бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами підприємництва для реалізації інвестиційних проектів.

Що потрібно?

Право на одержання Компенсації мають суб’єкти підприємництва, які:

 • Зареєстровані на території м.Хмельницького;
 • Проводять господарську діяльність не менше одного року;
 • Не мають простроченої заборгованості з виплати заробітної плати, а також заборгованості перед державним і місцевими бюджетами по сплаті єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до Пенсійного фонду України;
 • Розробили та реалізують інвестиційні проекти за наступними пріоритетними напрямами:
 1. виробництво харчових продуктів та напоїв ;
 2. текстильне виробництво та виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів;
 3. деревообробне виробництво;
 4. виробництво хімічних речовин і хімічної продукції;
 5. виробництво ґумових і пластмасових виробів;
 6. металургійне виробництво;
 7. машинобудування, виробництво машин, устаткування та готових металевих виробів ;
 8. оптова та роздрібна торгівля;
 9. транспорт, доставка;
 10. тимчасове розміщування та організація харчування;
 11. професійна, наукова та технічна діяльність;
 12. освіта та охорона здоров’я;
 13. надання інших видів послуг.      

Що ти можеш отримати?

Суб’єкти підприємництва, які бажають отримати Компенсацію, укладають кредитний договір з кредитно-фінансовою установою відповідно до внутрішніх нормативних документів кредитно-фінансової установи та подають до кредитно-фінансової установи повний пакет документів.

Кредитно-фінансові установи не пізніше 15 числа місяця наступного за місяцем підписання кредитного договору між кредитно-фінансовою установою та суб’єктом підприємництва подають Головному розпоряднику коштів реєстр позичальників, які уклали кредитні договори із зазначенням прогнозованої суми Компенсації.

Часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами надається головним розпорядником коштів шляхом перерахунку коштів на транзитний рахунок відповідної кредитно-фінансової установи, яка, у свою чергу, розподіляє ці кошти на поточні рахунки позичальників, про що Головному розпоряднику коштів надаються відповідні виписки чи підтверджуючі документи.

Часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами здійснюються у порядку надходження від кредитно-фінансових установ реєстрів позичальників в обсягах, відповідно до фінансового забезпечення Програми, та в межах одного бюджетного періоду щоквартально за І, ІІ, ІІІ квартали до кінця місяця наступного за звітним кварталом та за жовтень, листопад ІV кварталу до 20 грудня.

Де знайти детальну інформацію?

https://khm.gov.ua/uk/content/pro-vnesennya-zmin-do-rishen-sesiyi-miskoyi-rady-2

https://khm.gov.ua/uk/content/pro-zatverdzhennya-poryadku-chastkovogo-vidshkoduvannya-z-miskogo-byudzhetu-vidsotkovih

https://khm.gov.ua/uk/content/pro-vnesennya-zmin-do-rishennya-sesiyi-miskoyi-rady-vid-04072018-roku-no4-pro-0