Програма розвитку підприємництва Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2025 роки

Метою Програми на 2022-2025 роки є визначення комплексу заходів, виконання яких сприятиме подальшому динамічному розвитку підприємництва у Хмельницькій міській територіальній громаді в напрямах, які відповідають пріоритетам соціально-економічного розвитку територіальної громади, підвищенню ефективності діяльності підприємницьких структур з урахуванням існуючого природно-ресурсного, економічного та кадрового потенціалів. 

Пріоритетні завдання Програми: 

  • розвиток інноваційної інфраструктури; 
  •  посилення ринкових позицій підприємництва та підтримка виходу місцевих підприємств на зовнішні ринки; 
  •  розширення доступу суб’єктів підприємництва до фінансових ресурсів; 
  •  популяризація ідей підприємництва та підтримка місцевих виробників; 
  •  розвиток молодіжного підприємництва та підтримка підприємцівпочатківців; 
  •  забезпечення конструктивного діалогу з питань ведення підприємницької діяльності; 
  •  сприяння інноваційному розвитку аграрного сектору.

Хмельницький відомий на всю Україну як місто торгівлі, яке використало свою історію, щоб стати головним місцем розташування виробництва споживчих товарів та гуртової і роздрібної торгівлі. На території громади функціонує 3183 об’єкти торгівлі, ресторанного господарства, сфери послуг, фірмової торгівлі, 41 ринок, 26 торгових рядів та майданчиків, 2 постійно-діючі виставки-ярмарки. 

Аналіз стану підприємницького середовища міста свідчить про те, що підтримка бізнесу, зокрема у перспективних сферах економіки (легка і харчова промисловість, аграрний сектор, машинобудування), з боку органів місцевого самоврядування є пріоритетним завданням міської влади.

Де знайти детальну інформацію?

https://khm.gov.ua/uk/content/pro-zatverdzhennya-programy-rozvytku-pidpryyemnyctva-hmelnyckoyi-miskoyi-terytorialnoyi-0