Порядок часткового відшкодування участі місцевих товаровиробників у ярмарково- виставкових заходах з міського бюджету

Про що?

Часткове відшкодування участі місцевих товаровиробників у ярмарково-виставкових заходах з міського бюджету (далі – Порядок) визначає умови та механізм надання фінансової підтримки за рахунок коштів міського бюджету для підприємств, що беруть участь у ярмарково-виставкових заходах як на території України, так і поза її межами (далі – часткове відшкодування) в рамках Програми розвитку підприємництва міста Хмельницького на 2019-2021 роки (далі – Програма).

Часткове відшкодування здійснюється через головного розпорядника коштів – Управління економіки міської ради (далі – Управління) як часткова компенсація участі товаровиробників у виставково-ярмаркових заходах на безповоротній основі.

Для кого?

Місцеві товаровиробники.

Критеріями для надання часткового відшкодування є:

1) державна реєстрація та здійснення господарської діяльності безпосередньо на території м.Хмельницького;

2)  рівень середньої заробітньої плати працівників за останній звітний місяць відповідає законодавчо встановленому розміру мінімальної заробітної плати на відповідний рік з коефіцієнтом 1,5;

3) відсутність заборгованості із виплати заробітної плати та за бюджетними, податковими зобов`язаннями;

4) підприємство не визнано банкрутом або стосовно нього не порушено справу про банкрутство, не перебуває у стадії ліквідації.

Перевага при отриманні часткового відшкодування надається товаровиробникам кінцеві та цілісні продукція, товари, роботи, послуги яких відповідають одній з наступних вимог:

-  мають інноваційну складову;

-  експортуються на ринки Європейського Союзу або мають такі перспективи;

-  сприяють просуванню іміджу міста.

Для чого?

Часткове відшкодування спрямоване на виконання пріоритетного завдання Програми – популяризація ідей підприємництва та підтримка місцевих виробників.

Цілями часткового відшкодування є: розширення доступу місцевих товаровиробників до участі у виставково-ярмаркових заходах; сприяння просуванню продукції місцевих виробників на нові ринки збуту; створення сприятливих умов для збільшення обсягів експорту.

Що потрібно?

За фактом участі у ярмарково-виставковому заході товаровиробник протягом 30 календарних днів подає на адресу Управління інформаційний лист-заяву (згідно з додатком).

До заяви додаються наступні документи:

-  копія виписки з ЄДРПОУ;

-  довідки про відсутність заборгованості за податковими зобов’язаннями;

-  довідку про те, що стосовно підприємства не порушено справу про банкрутство;

-  документи фінансової звітності щодо участі у ярмарково-виставкових заходах

(договір, акт виконаних робіт / послуг тощо);
- фото-, відео – матеріали, друкована продукція про підтвердження участі у

ярмарково-виставкових заходах;

- відомості про всю незначну державну допомогу, отриману підприємством протягом

останніх трьох років, її форму та мету.

Відшкодування колективного стенду.

Компенсація 50% вартості оренди виставкової площі колективного стенду «Купуй Хмельницьке!» безпосередньо організаторам виставки за умов:

- склад учасників колективного стенду не менше 6 місцевих виробників;

- державна реєстрація та здійснення господарської діяльності безпосередньо на території Хмельницької міської територіальної громади;

- обов’язкове брендування стенду логотипом «Купуй Хмельницьке!».
Що ти можеш отримати?

Управління здійснює контроль за наявним фінансовим ресурсом та готує матеріали про часткове відшкодування на засідання виконавчого комітету міської ради. На підставі наданих документів Управління щоквартально, у разі наявності заяв, до 15 числа формує перелік товаровиробників, яким надається часткове відшкодування, та подає проект рішення на затвердження виконавчому комітету міської ради.
Часткове відшкодування здійснюється шляхом перерахування Управлінням відповідної суми коштів на розрахунковий рахунок підприємства, вказаний у заяві, на підставі договору.
Підприємство несе повну відповідальність за достовірність поданої інформації згідно з чинним законодавством України. У разі виявлення недостовірної інформації, отриманої від підприємства, часткове відшкодування підлягає поверненню до міського бюджету.

Де знайти детальну інформацію?

https://khm.gov.ua/uk/content/pro-vnesennya-zmin-do-rishennya-sesiyi-miskoyi-rady-vid-26062019-roku-no8-pro-2  

https://khm.gov.ua/uk/content/pro-vnesennya-zmin-do-rishennya-sesiyi-miskoyi-rady-vid-26062019-roku-no8-pro-0 

https://khm.gov.ua/uk/content/pro-zatverdzhennya-poryadku-chastkovogo-vidshkoduvannya-uchasti-miscevyh-tovarovyrobnykiv-0

https://khm.gov.ua/uk/content/pro-zatverdzhennya-poryadku-chastkovogo-vidshkoduvannya-uchasti-miscevih-tovarovirobnikiv-u