Порядок надання фінансової підтримки суб’єктам підприємництва шляхом часткового відшкодування з бюджету міської територіальної громади відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами підприємництва для реалізації інвестиційно-інноваційних проектів

Порядок надання фінансової підтримки суб’єктам підприємництва шляхом часткового відшкодування з бюджету міської територіальної громади відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами підприємництва для реалізації інвестиційно-інноваційних проектів 

 

Посилання на офіційне джерело: натиснути сюди

Ініціатор програми: Хмельницька міська рада

Термін дії програми: до 2025 року

Про що?

Про часткове відшкодування з бюджету Хмельницької міської територіальної громади відсоткових ставок за кредитами, залученими суб'єктами підприємництва для реалізації інвестиційних проектів (далі - Порядок), визначає умови та механізм надання фінансової підтримки суб'єктам підприємництва в рамках Програми розвитку підприємництва Хмельницької міської територіальної громади на відповідний період (надалі - Програма) шляхом часткового відшкодування з бюджету Хмельницької міської територіальної громади відсоткових ставок за кредитами, що надаються кредитно-фінансовими установами на реалізацію інвестиційних проектів суб'єктів підприємництва (далі - Компенсація).

 

Для кого?

Для суб'єктів підприємництва, які залучили кредити для реалізації інвестиційних проектів (придбання основних засобів, створення додаткових робочих місць, поповнення обігових коштів тощо).

 

Право на одержання Компенсації мають суб'єкти підприємництва, які:

1) Зареєстровані на території Хмельницької міської територіальної громади;

2) Проводять господарську діяльність не менше одного року;

3) Не мають простроченої заборгованості з виплати заробітної плати, а також заборгованості перед державним і місцевими бюджетами по сплаті єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до Пенсійного фонду України;

4) Розробили та реалізують інвестиційні проекти за наступними пріоритетними напрямами:

- виробництво харчових продуктів та напоїв (за виключенням видів діяльності, визначених у пункті 3.1 цього Порядку);

- текстильне виробництво та виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів;

- деревообробне виробництво;

- виробництво хімічних речовин і хімічної продукції;

- виробництво ґумових і пластмасових виробів;

- металургійне виробництво;

- машинобудування, виробництво машин, устаткування та готових металевих виробів (за виключенням видів діяльності, визначених у пункті 3.1 цього Порядку);

- оптова та роздрібна торгівля;

- транспорт, доставка;

- тимчасове розміщування та організація харчування;

- професійна, наукова та технічна діяльність;

- освіта та охорона здоров'я;

- надання інших видів послуг.

На одержання Компенсації не мають права суб'єкти підприємництва, які:

1) Здійснюють виробництво зброї, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, організацію та проведення азартних ігор, обмін валюти, надають в оренду нерухоме майно;

2) Є кредитними або страховими організаціями, інвестиційними та недержавними пенсійними фондами, професійними учасниками ринку цінних паперів, ломбардами;

3) Визнані банкрутами або стосовно яких порушено справу про банкрутство, перебувають у стадії припинення юридичної особи або припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;

4) Подали недостовірну інформацію щодо свого фінансового стану та кількості існуючих робочих місць.

 

Який розмір?

Компенсація за кредитами надається в розмірі, що не перевищує облікової ставки Національного банку України, яка діяла на дату підписання кредитного договору між кредитно-фінансовою установою та суб'єктом підприємництва, але не більше 500 тис. грн. на одного позичальника за бюджетний рік.

Компенсацію не може бути спрямовано на погашення будь-яких штрафних санкцій та/або пені за користування кредитами банків, інших штрафних санкцій.

 

Для чого?

Для придбання основних засобів, створення додаткових робочих місць, поповнення обігових коштів тощо.

 

Механізм надання Компенсації:

Компенсація здійснюється на підставі Договору про взаємодію між Головним розпорядником коштів та кредитно-фінансовою установою (надалі - Договір про взаємодію) (додаток 1).

- суб'єкти підприємництва, які бажають отримати Компенсацію, укладають кредитний договір з кредитно-фінансовою установою відповідно до внутрішніх нормативних документів кредитно-фінансової установи та подають до кредитно-фінансової установи повний пакет документів, перелік яких наведений у додатку 2 до Договору про взаємодію.

- кредитно-фінансові установи не пізніше 15 числа місяця наступного за місяцем підписання кредитного договору між кредитно-фінансовою установою та суб'єктом підприємництва подають Головному розпоряднику коштів реєстр позичальників, які уклали кредитні договори із зазначенням прогнозованої суми Компенсації.

- часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами надається головним розпорядником коштів шляхом перерахунку коштів на транзитний рахунок відповідної кредитно-фінансової установи, яка, у свою чергу, розподіляє ці кошти на поточні рахунки позичальників, про що Головному розпоряднику коштів надаються відповідні виписки чи підтверджуючі документи.

Де знайти більш детальну інформацію?

https://www.khm.gov.ua/uk/content/pro-zatverdzhennya-poryadku-chastkovogo-vidshkoduvannya-z-miskogo-byudzhetu-vidsotkovyh-0