Порядок надання фінансової підтримки за приріст поголів’я корів власного відтворення

Про що?

 

Порядок надання фінансової підтримки за приріст поголів’я корів власного відтворення (далі – Порядок) визначає умови та механізм надання фінансової підтримки в рамках Програми розвитку підприємництва Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2025 роки (далі – Програма) шляхом надання з бюджету Хмельницької міської територіальної громади фінансової підтримки. 

 

Нараховується на різницю між кількістю наявних станом на 01 вересня поточного року корів та кількістю корів, що утримувалися станом на 01 вересня минулого року. Факт народження корів має бути підтверджено витягом з Єдиного державного реєстру тварин.

Здійснюється через головного розпорядника коштів – управління економіки міської ради, на підставі рішення виконавчого комітету міської ради за поданням управління економіки міської ради, в межах кошторисних призначень на календарний рік.

Надається на безповоротній основі за кожну наявну прирощену корову власного відтворення, на яку збільшено стадо.

 

Розмір підтримки:

 

10000 гривень на 1 корову

 

Для кого?

Фізичних осіб-власників корів (далі – Фізичні особи), які утримують три і більше корови,ідентифіковані й зареєстровані відповідно до законодавства та збільшили стадо поголів’ям корів за рахунок власного відтворення (далі – Підтримка).

 

Для чого?

Основна ціль фінансової підтримки за приріст поголів’я корів власного відтворення – збільшення кількості поголів’я корів в домогосподарствах населення громади.

 

Критеріями для надання часткового відшкодування є:

 

  1. Власник тварин зареєстрований та веде господарство на території громади. 
  2. У господарстві утримується 3 і більше корови.
  3. Тварини ідентифіковані та зареєстровані у Єдиному реєстрі тварин, наявний паспорт ВРХ.
  4. Корови, на які передбачено відшкодування, народжені в домогосподарстві.

 

Що потрібно?

 

Подати управлінню економіки міської ради такі документи:

 

1. Заяву (додаток 1).

2. Копії паспорта власника тварин і довідки про присвоєння йому ідентифікаційного номера (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це у відповідний орган Державної фіскальної служби і мають відмітку в паспорті).

3. Довідку про відкриття поточного рахунку, видану банком.

4. Розписку про повну юридичну та фінансову відповідальність за достовірність поданих документів (додаток 2).

5. Копії паспортів великої рогатої худоби і ветеринарних карток до таких паспортів.

6. Витяг з Єдиного державного реєстру тварин про загальну кількість наявних, ідентифікованих та зареєстрованих в установленому порядку корів, зокрема корів, які народжені в домогосподарстві, станом на 01 вересня минулого року та 01 вересня поточного року. 

7. Акт обстеження домогосподарства на предмет утримання корів, виданий державними установами ветеринарної медицини на відповідній території.

 

Термін подачі документів:

 

До 1 жовтня поточного року.

 

Після подачі заяви, документи розглядаються виконавчим комітетом Хмельницької міської ради.

Кошти перераховуються на вказаний у заяві рахунок.

 

Довідково:

Документи, подані не в повному обсязі, не реєструються і повертаються Фізичній особі. Доопрацьований пакет документів може подаватися повторно у термін, визначений для подання таких документів.

Заявки, що надійшли після закінчення строку їх подання, не розглядаються. 

Фізичні особи щороку до 25 січня протягом двох років після одержання бюджетних коштів подають управлінню економіки міської ради інформацію про наявне поголів’я корів станом на 1 січня поточного року, зокрема прирощеного поголів’я корів власного відтворення, на яке було отримано Підтримку (додаток 5).

У разі зменшення прирощеного поголів’я корів власного відтворення, станом на 1 січня двох наступних років, на які було отримано Підтримку, з причин, обумовлених набутими карантинними інфекційними хворобами, або набутими з вини власника незаразними хворобами, за виключенням обставин, спричинених дією непереборної сили, бюджетні кошти, що були виплачені як Підтримка, повертаються до бюджету Хмельницької міської територіальної громади в повному обсязі та установленому законодавством порядку. 

Відповідальність за достовірність поданих документів несе їх надавач згідно з чинним законодавством України. У разі виявлення недостовірної інформації, кошти, виплачені як Підтримка, підлягають поверненню до бюджету Хмельницької міської територіальної громади.

 

Де знайти детальну інформацію?

 

Рішення тринадцятої сесії від 23.02.2022 р. №6 «Про затвердження Порядків надання фінансової підтримки в рамках Програми розвитку підприємництва Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2025 роки»: https://cutt.ly/h9xG9Oz

 

Порядок надання фінансової підтримки за приріст поголів’я корів власного відтворення:  https://cutt.ly/A3Tmf39

Витяг з Єдиного державного реєстру тварин можна отримати за запитом в ГУ Держпродспоживслужби у Хмельницькій області, м. Хмельницький, вул. Шевченка, 53, тел.: 65-07-34

 

Реєстрація великої рогатої худоби здійснюється Хмельницькою районною державною лікарнею ветеринарної медицини. 

Паспорти великої рогатої худоби і ветеринарні картки до таких паспортів оформляються Хмельницькою районною державною лікарнею ветеринарної медицини (вул, Львівське шосе, 2, тел.: 098 735 3363).

Акт обстеження домогосподарства на предмет утримання корів оформляється і видається спеціалістом (дільничним ветеринарним лікарем) Хмельницької районної державної лікарні ветеринарної медицини (вул, Львівське шосе, 2, тел.:  098 735 3363).