Порядок часткового відшкодування витрат з сертифікації органічного виробництва

 

 

Про що?

 

Порядок часткового відшкодування витрат з сертифікації органічного виробництва (далі – Порядок), визначає умови та механізм надання фінансової підтримки, шляхом часткового відшкодування з бюджету Хмельницької міської територіальної громади витрат, пов’язаних з проведенням робіт із підтвердження відповідності виробництва органічної продукції (сировини) та видачею сертифіката (далі – Відшкодування).

Надається на безповоротній основі, незалежно від видів сільськогосподарської діяльності та видів продуктів переробки.

Здійснюється на підставі укладених договорів Отримувача з відповідним сертифікаційним органом на проведення робіт із підтвердження відповідності виробництва органічної продукції (сировини) та видачі сертифіката з 01 вересня минулого року до 31 серпня поточного року. 

Здійснюється через головного розпорядника коштів – управління економіки міської ради, на підставі рішення виконавчого комітету міської ради за поданням управління економіки міської ради, в межах кошторисних призначень на календарний рік.

 

Для кого?

 

Юридичних осіб незалежно від організаційно-правової форми власності та фізичних осіб-підприємців (далі – Отримувачі).

 

 

Розмір відшкодування:

50 % вартості одного сертифікату, але не більше 50 тисяч гривень на одного Отримувача.

 

Для чого?

Основна ціль часткового відшкодування витрат з сертифікації органічного виробництва – підтримка виробників органічних продуктів, збереження та посилення спроможності органічного сектору громади у середньо- та довгостроковій перспективі.

 

Критеріями для надання часткового відшкодування є:

 

Реєстрація і здійснення господарської діяльності на території Хмельницької міської територіальної громади.

Відсутність заборгованості з податків, зборів, інших обов'язкових платежів, також до бюджету Пенсійного фонду України, та заборгованості з виплати заробітної плати.

Не бути банкрутом, або стосовно якого не порушено справу про банкрутство.

Не перебувати у стадії припинення юридичної особи або припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця.

Наявність сертифікату відповідності виробництва органічної продукції.

 

 

Що потрібно?

 

Подати управлінню економіки міської ради такі документи:

Заяву (додаток 1).

Установчі документи:

1. Копію Статуту, договору (декларації) про створення сімейного фермерського господарства (для фермерських господарств, що створені без набуття статусу юридичної особи) (на __ арк.).

2. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань.

3. Список членів кооперативу, дійсний на дату подання заяви (для сільськогосподарських кооперативів) (на __ арк.).

3. Копію паспорта та довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків керівника, або уповноваженої особи, яка представляє юридичну особу.

4. Довідку про банківські реквізити.

5. Копію договору між Отримувачем та відповідним сертифікаційним органом на проведення робіт із підтвердження відповідності виробництва органічної продукції (сировини) та отриманням  сертифіката.

6. Копії платіжних документів, що підтверджують факт оплати згідно договору.

7. Копії отриманих сертифікатів відповідності виробництва органічної продукції (сировини).

8. Документи, що підтверджують виробничу діяльність у напрямку органічного виробництва за попередній рік (для Отримувачів, які претендують на Відшкодування другий та кожний наступний рік).

9. Довідку про відсутність заборгованості із сплати податків та інших обов’язкових  платежів.

10. Довідку з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство.

11. Розписку про повну юридичну та фінансову відповідальність за достовірність поданих документів (додаток 2).

 

Термін подачі документів:

 

До 1 вересня поточного року.

 

Після подачі заяви, документи розглядаються виконавчим комітетом Хмельницької міської ради.

Кошти перераховуються на вказаний у заяві рахунок.

 

Довідково:

 

Копії документів подаються разом із оригіналами відповідальній особі управління економіки міської ради. 

Документи, подані не в повному обсязі, не реєструються і повертаються Отримувачу. Доопрацьований пакет документів може подаватися повторно, у термін, визначений для надання таких документів.

Заяви, що надійшли після закінчення строку їх подання, не приймаються і не розглядаються.

Відповідальність за достовірність поданих документів несе їх надавач згідно з чинним законодавством України. У разі виявлення недостовірної інформації, часткове відшкодування підлягає поверненню до бюджету Хмельницької міської територіальної громади.

 

Де знайти детальну інформацію?

 

Рішення тринадцятої сесії від 23.02.2022 р. №6 «Про затвердження Порядків надання фінансової підтримки в рамках Програми розвитку підприємництва Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2025 роки»: https://cutt.ly/h9xG9Oz

 

Порядок часткового відшкодування витрат з сертифікації органічного виробництва: https://cutt.ly/C9xBk09 

 

Перелік органів іноземної сертифікації: https://cutt.ly/N9cgRDP 

 

Отримати довідку про відсутність заборгованості з платежів: https://cabinet.tax.gov.ua/ , або у паперовому вигляді Хмельницькій ДПІ ГУ ДПС у Хмельницькій області (вул. Героїв Майдану, буд. 12, тел.: (0382)70-17-22, 70-17-81, 70-17-31, 70-17-66)

 

Отримати довідку з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство: 

Варіант 1. В державного реєстратора.

Варіант 2. В кабінеті електронних сервісів на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції.