Порядок надання фінансової підтримки за вирощування малопоширених сільськогосподарських культур

Про що?

 

Порядок надання фінансової підтримки за вирощування малопоширених сільськогосподарських культур (далі – Порядок) визначає умови та механізм надання фінансової підтримки з бюджету Хмельницької міської територіальної громади в рамках Програми розвитку підприємництва Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2025 роки за вирощування малопоширених культур з розрахунку на одиницю оброблюваних угідь (далі – Підтримка).

Надається Отримувачу протягом одного бюджетного року за культурами, передбаченими додатком 1 цього Порядку.

Здійснюється через головного розпорядника коштів – управління економіки міської ради, на підставі рішення виконавчого комітету міської ради за поданням управління економіки міської ради, в межах кошторисних призначень на календарний рік.

Надається на безповоротній основі, з розрахунку на один гектар оброблюваних угідь, на яких вирощуються малопоширені культури

 

Для кого?

Юридичних осіб незалежно від організаційно-правової форми власності та фізичних осіб-підприємців (далі – Отримувачі).

 

Розмір відшкодування:

 

5000 гривень на один гектар, але не більше ніж на 20 гектарів оброблюваних угідь одним Отримувачем.

 

Для чого?

Основна ціль надання фінансової підтримки за вирощування малопоширених сільськогосподарських культур – забезпечення диверсифікації галузі рослинництва й підвищенні ефективності функціонування дрібнотоварних фермерських та індивідуальних господарств населення.

 

Критеріями для надання часткового відшкодування є:

 

Реєстрація і здійснення господарської діяльності на території Хмельницької міської територіальної громади.

Відсутність заборгованості з податків, зборів, інших обов'язкових платежів, також до бюджету Пенсійного фонду України, та заборгованості з виплати заробітної плати.

Не бути банкрутом, або стосовно якого не порушено справу про банкрутство.

Не перебувати у стадії припинення юридичної особи або припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця.

У власності чи користуванні є земельна ділянка ≥ 1 га

Придбано посівний/посадковий матеріал та вирощено малопоширені культури

 

Що потрібно?

 

Подати управлінню економіки міської ради такі документи:

 

1. Заяву (додаток 2).

2. Копію паспорта та довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків керівника, або уповноваженої особи, яка представляє юридичну особу.

3. Установчі документи:

- копію Статуту, договору (декларації) про створення сімейного фермерського господарства (для фермерських господарств, що створені без набуття статусу юридичної особи);

- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань;

- список членів кооперативу, на дату подання заяви (для сільськогосподарських кооперативів). 

4. Довідку про банківські реквізити.

5. Документи, що підтверджують наявність посівних площ малопоширених культур:

Для юридичних осіб:

- довідку про підсумки сівби під урожай поточного року (із форми державного статистичного спостереження № 4-сг) для юридичних осіб;

- копію акту витрат насіння і садивного матеріалу (сільгоспоблік, форма ВЗСГ-4 за рік посіву/ посадки);

- копію договору про купівлю посівного/посадкового матеріалу у суб’єктів насінництва та розсадництва, яким надано право вирощувати та реалізовувати насіння, або садивний матеріал.

Для фізичних осіб-підприємців:

- копію акту витрат насіння і садивного матеріалу за рік посіву/ посадки;

- фотоматеріали з підтвердженням посіву/ садіння, догляду малопоширених культур, поля з вегетуючими малопоширеними культурами;

- копію договору про купівлю посівного/посадкового матеріалу у суб’єктів насінництва та розсадництва, яким надано право вирощувати та реалізовувати насіння, або садивний матеріал.

6. Відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що підтверджують право власності або користування земельною ділянкою (стосовно сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу – для кожного члена кооперативу).

7. Довідку про відсутність заборгованості із сплати податків та інших обов’язкових платежів. 

8. Довідку з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство.

9. Копію фінансового документа, що підтверджує наявність чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітній період (для юридичних осіб).

10. Розписку про повну юридичну та фінансову відповідальність за достовірність поданих документів (додаток 3).

 

Термін подачі документів:

До 15 жовтня поточного року

Після подачі заяви, документи розглядаються виконавчим комітетом Хмельницької міської ради.

Кошти перераховуються на вказаний у заяві рахунок.

 

Довідково:

 

Копії документів надаються разом із оригіналами відповідальній особі управління економіки міської ради. 

Документи, подані не в повному обсязі, не реєструються і повертаються Отримувачу. Доопрацьований пакет документів може подаватися повторно, у термін, визначений для надання таких документів.

Заяви, що надійшли після закінчення строку їх подання, не розглядаються. 

Відповідальність за достовірність поданих документів та відповідних інформаційних довідкових матеріалів несе їх надавач згідно з чинним законодавством України. У разі виявлення недостовірної інформації, фінансова підтримка підлягає поверненню до бюджету Хмельницької міської територіальної громади.

 

Де знайти детальну інформацію?

 

Рішення тринадцятої сесії від 23.02.2022 р. №6 «Про затвердження Порядків надання фінансової підтримки в рамках Програми розвитку підприємництва Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2025 роки»: https://cutt.ly/h9xG9Oz

 

Порядок надання фінансової підтримки за вирощування малопоширених сільськогосподарських культур: https://cutt.ly/H9csrx4 

 

Перелік малопоширених сільськогосподарських культур, які можуть вирощуватись на території Хмельницької МТГ: https://cutt.ly/v9csCnu 

 

Отримати довідку про відсутність заборгованості з платежів: https://cabinet.tax.gov.ua/ , або у паперовому вигляді Хмельницькій ДПІ ГУ ДПС у Хмельницькій області (вул. Героїв Майдану, буд. 12, тел.: (0382)70-17-22, 70-17-81, 70-17-31, 70-17-66)

 

Отримати довідку з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство: 

Варіант 1. В державного реєстратора.

Варіант 2. В кабінеті електронних сервісів на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції.