Порядок проведення конкурсного відбору підприємницьких бізнес ініціатив (ідей), стартапів.

Порядок проведення конкурсного відбору підприємницьких бізнес ініціатив (ідей), стартапів.

Посилання на офіційне джерело: натиснути сюди

Ініціатор програми: Хмельницька міська рада

Термін дії програми: до 2025 року

Про що?

Про процедуру проведення міського конкурсу з відбору та реалізації підприємницьких бізнес ініціатив (ідей), стартапів (далі – Конкурс). Метою якого є відбір стартапів, інноваційних підприємницьких ідей для реалізації у Хмельницькій міській територіальній громаді, які фінансуватимуться за рахунок коштів бюджету міської територіальної громади і спрямовані на розв’язання актуальних проблем розвитку місцевого самоврядування, розвитку суб’єктів малого і середнього підприємництва, їх інвестиційної та інноваційної активності, просування вироблених ними товарів (робіт, послуг), результатів інтелектуальної діяльності на внутрішні і зовнішні ринки.

 

Учасниками Конкурсу є:

Фізичні особи, фізичні особи-підприємці та юридичні особи, зареєстровані в Хмельницькій міській територіальній громаді, які у відповідності до цього Положення подали проект стартапу, бізнес ініціатив (ідей).

До участі у конкурсному відборі не допускаються проекти бізнес ідей (ініціатив), стартапів , якщо суб’єкти, які їх розробляють або подають:

- визнані банкрутами, перебувають у стадії припинення, мають прострочену заборгованість із сплати податків і зборів (загальнообов’язкових платежів), виплати заробітної плати або щодо яких порушено справу про банкрутство;

- є кредитними організаціями, страховими організаціями, інвестиційними фондами, недержавними пенсійними фондами, професійними учасниками ринку цінних паперів, ломбардами;

- нерезиденти України;

- не виконують свої зобов’язання, пов’язані з наданою їм державною підтримкою;

- не виконали рішення Антимонопольного комітету України про припинення або повернення незаконної державної допомоги, недопустимої для конкуренції;

- подали недостовірну інформацію про свій фінансовий стан;

- подали завідомо недостовірні відомості та документи на конкурс;

- одержують аналогічну за видами державну підтримку, строк надання якої не закінчився;

- щодо яких виявлені факти незаконного одержання та/або нецільового використання бюджетних коштів;

- суб’єкти, які здійснюють виробництво зброї, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, обмін валюти, надання в оренду нерухомого майна, та здійснюють діяльність, яка суперечить законодавству;

 

Процедура Конкурсу

Для організації Конкурсу утворюється Конкурсна комісія розпорядженням міського голови. Вона відповідає за організацію та проведення конкурсного відбору, робочим органом Конкурсної комісії, який забезпечує проведення конкурсу, є управління економіки. Рішення комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більшість її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Підставою для оголошення Конкурсу є рішення Конкурсної комісії.

Інформація про проведення конкурсу не пізніше ніж за 30 календарних днів до останнього дня прийняття конкурсної документації розміщується управлінням економіки на офіційному веб-сайті Хмельницької міської ради.

 

Управління економіки розпочинає приймання документів на участь у Конкурсі з дня опублікування повідомлення на офіційному сайті. Необхідні документи подаються протягом 30-ти днів з початку оголошення конкурсу. Документи, подані пізніше 30-ти днів з початку оголошення конкурсу, не приймаються.

Для участі у Конкурсі фізичні особи подають наступні документи:

- заява учасника на участь у Конкурсі (додаток 1);

- копія паспорта та ідентифікаційного коду, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків;

- згода на обробку персональних даних;

- опис проекту;

- кошторис (бюджет) проекту.

Для участі у Конкурсі фізичні особи - підприємці та юридичні особи подають наступні документи:

- заява учасника на участь у Конкурсі (додаток 2);

- відомості про суб’єкта підприємницької діяльності: чисельність працівників, виробничі потужності, площі та спеціалізації;

- довідку з податкового органу щодо відсутності заборгованості зі сплати податків і зборів перед бюджетом;

- завірену суб’єктом господарювання копію статуту (для юридичних осіб);

- опис проекту;

- кошторис (бюджет) проекту;

- відомості про всю незначну державну допомогу, отриману протягом останніх трьох років, її форму та мету.

Учасники мають право подати додаткові документи, які можуть вплинути на визначення його переможцем. Конкурсна Комісія має право звернути до заявника для надання додаткових відомостей та документів.

Документи подані на конкурс, учасникам не повертаються.

 

Реалізація проектів

Управління економіки не пізніше ніж протягом 30 днів після визначення результатів конкурсу укладає з переможцем конкурсу договір на надання фінансування на реалізацію бізнес ініціатив (ідей), стартапу.

У разі якщо переможець конкурсу фізична особа, обов’язковою умовою отримання фінансування проекту є здійснення державної реєстрації підприємницької діяльності у Хмельницькій міській територіальній громаді. Проекти, які перемогли у конкурсі підприємницьких бізнес ініціатив (ідей), стартапів мають реалізовуватися на території Хмельницької міської територіальної громади.

 

Де знайти більш детальну інформацію?

https://www.khm.gov.ua/uk/content/pro-zatverdzhennya-polozhennya-pro-konkursnyy-vidbir-pidpryyemnyckyh-biznes-iniciatyv-idey-0